Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Chcete prenajať dom či byt? Buďte obozretní


Z rozprávania známych určite poznáte celé ságy o peripetiách s nájomcami. Načo si teda treba pri prenájme bytu dávať pozor, čo nesmiete zabudnúť a čoho sa vyvarovať? Oplatí sa pri nájmoch vyhľadať realitného makléra (realitnú kanceláriu)?  Prax ukazuje, že realitné kancelárie a realitní makléri sú pri prenájmoch nehnuteľností čím ďalej, tým viac...

Z rozprávania známych určite poznáte celé ságy o peripetiách s nájomcami. Načo si teda treba pri prenájme bytu dávať pozor, čo nesmiete zabudnúť a čoho sa vyvarovať? Oplatí sa pri nájmoch vyhľadať realitného makléra (realitnú kanceláriu)

Prax ukazuje, že realitné kancelárie a realitní makléri sú pri prenájmoch nehnuteľností čím ďalej, tým viac vyhľadávanejší. Realitné kancelárie totiž evidujú dopyt, ktorý vedia s vašou potrebou alebo ponukou veľmi rýchlo spárovať. Okrem iného, prenajatie nehnuteľnosti za asistencie realitného makléra má ešte jednu výhodu.

Ak vzniknú medzi prenajímateľom a nájomcom spory a nedorozumenia, RK alebo realitný maklér je svedkom, prípadným rozhodcom. 

Častou chybou pri prenajímaní bytov či domov je nesprávne vypracovaná zmluva o nájme bytu. Mnoho prenajímateľov si ju stiahne z internetu, odniekiaľ skopíruje a keď nastane nejaký problém, nevie ako ďalej. Ak už sa rozhodnete byt či dom prenajímať bez realitnej kancelárie alebo realitného makléra, radíme vám, dajte si aspoň vyhotoviť zmluvu o nájme dobrému právnikovi za poplatok, aby ste boli chránení. Prečo?

Je totiž rozdiel, či je nájomná zmluva vyhotovená podľa Občianskeho zákonníka alebo Zákona o krátkodobom nájme bytu. 

Dôležité je aj obdobie, na ktoré sa nájomná zmluva uzatvára. Pre prenajímateľa je výhodnejšie uzavrieť nájomnú zmluvu na kratšiu dobu. V tomto prípade je vhodné vyhotovenie nájomnej zmluvy podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu. Ak ste prenajímateľ, je dôležité trvať na úhrade depozitu/kaucie pri podpise zmluvy.

Aké sú výhody zmluvy o nájme bytu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu? 

Nový zákon o krátkodobom nájme bytu priniesol zásadné zmeny pri skončení nájmu bytu. Jednou z najdôležitejších je, že je možné od nájomnej zmluvy aj odstúpiť. Prenajímateľ podľa nového zákona nie je povinný zabezpečiť pre nájomcu bytovú náhradu. Ďalším pozitívom, ktorý nový zákon priniesol, je ustanovenie zákona o krátkodobom nájme, podľa ktorého, ak niektorá zo zmluvných strán napadne výpoveď alebo odstúpenie od nájomnej zmluvy na súde, nebude mať podaná žaloba vplyv na účinky takéhoto právneho úkonu. Podľa občianskeho zákonníka je totiž nevyhnutnosťou čakať do doby, kým súd o veci právoplatne rozhodne. 

Práve realitná kancelária alebo realitný maklér je tu pre vás na to, aby vás nasmeroval, ochránil. Tak ako vás, tak aj nájomcu. 

Aká je výška odmeny a kto ju platí?

Výškou odmeny za prácu makléra je suma rovnajúca sa jednomesačnému nájomnému. Platí ju ten, kto si službu u makléra objedná. V tejto odmene je zahrnutá aj odmena za prácu právnika, ktorý zmluvu pripraví. 

Realitný maklér je povinný pri odovzdaní bytu nájomcovi vyhotoviť a vypísať protokolárny formulár a fotograficky zdokumentovať nehnuteľnosť. 

Čo navyše očakávať od realitného makléra?

Dobrý realitný maklér navrhne cenu, za ktorú je možné byt, dom prenajať, a to na základe skúseností a momentálneho diania na trhu. Prenajímateľovi poradí, či je výhodnejšie prenajať zariadený alebo nezariadený byt, poradí pri úprave nehnuteľnosti, aby čo najviac oslovila potencionálneho podnájomcu. 

V prípade, ak by ste mali nejaké konkrétne otázky alebo záujem využiť naše služby a pomoc pri prenajatí svojej nehnuteľnosti, radi vám s tým pomôžeme.