Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Cenník

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
3% z ceny nehnuteľnosti, minimálne 2.000 €

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
Provízia zodpovedá výške  jednomesačného nájmu. Províziu hradí ten, kto si službu u sprostredkovateľa objedná.

V provízii je zahrnuté:

 • Obhliadka nehnuteľnosti pri nábore
 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie advokátskou kanceláriou (nájomná zmluva, rezervačná zmluva, kúpna zmluva)
 • Trhové ohodnotenie nehnuteľnosti
 • Homestaging – profesionálna príprava nehnuteľnosti na predaj
 • Fotografie nehnuteľnosti vyhotovené profesionálnym fotografom
 • V prípade potreby a dohody s majiteľom 3D obhliadka
 • Inzercia nehnuteľnosti na platených portáloch
 • Obhliadky ponúkanej nehnuteľnosti
 • Zabezpečenie podkladov potrebných k vyhotoveniu znaleckého posudku
 • Zabezpečenie podkladov potrebných k schváleniu hypotekárneho úveru kupujúceho
 • Cestovné náklady spojené s predajom a prenájmom ponúkanej nehnuteľnosti
 • Katastrálne poplatky spojené s prevodom vlastníckych práv
 • Odovzdanie nehnuteľnosti
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Asistencia pri prepise u správcu
 • Asistencia pri prepise energií (voda, plyn, elektrina)

Cena individuálnych služieb poskytovaných realitnou kanceláriou – ak nie sú zahrnuté v provízii


Nábor nehnuteľnosti – 300 € – náklady spojené s vyhotovením profesionálnych fotografií, Homestagingom , s rokovaním s klientom a s určením trhovej hodnoty nehnuteľnosti

Obhliadky – 60 € – cestovné náklady, náklady spojené s časom stráveným na obhliadke nehnuteľnosti s potencionálnym záujemcom o danú nehnuteľnosť.

Inzerovanie nehnuteľnosti – 7 € / deň

Osobná asistencia – 35 € za každú začatú hodinu – poskytovateľ služby má právo si účtovať náhradu času stráveného s klientom, Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 35 € / za každú začatú hodinu.

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie – Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

 1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
 2. paušálnej sumy 50 € ako náhradu za strávený čas a
 3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 1,20 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

 V  pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 

Príklad:

Klient poverí splnomocnením sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v Košiciach, sídlo správcu je napr. v Rožňave. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 35 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 81,60 € (68 km * 1,20 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

 • Asistencia súdnemu znalcovi pri obhliadke nehnuteľnosti a príprava podkladov pre vyhotovenie znaleckého posudku – 75 €
 • Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) – 200 €
 • Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy alebo návrhu nájomnej zmluvy – 200 €
 • Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy – 300 €
 • Zabezpečenie vypracovania darovacej zmluvy – 300 €
 • Zabezpečenie vypracovania zriadenia vecného bremena – 300 €
 • Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti – od 1500 € – v závislosti od náročnosti prípadu
 • Ohodnotenie ceny nehnuteľnosti pre potreby dedičského konania – od 100 €, v závislosti od počtu nehnuteľnosti
 • Základný Homestaging - od 450